Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein

Het KNDB-opleidingsmateriaal is eind jaren negentig grondig herzien. Niet alleen zijn de namen van de opleidingen veranderd, er is ook een niveau bijgekomen dat vooraf gaat aan de eerdere niveaus. Dit eerste niveau is met name bedoeld voor de jeugdige, beginnende dammer van de basisschool. Ook is er een hoger niveau bijgekomen. Dit niveau 6 is een verzameling van specialistische onderwerpen en eventuele verdere uitdiepingen van onderwerpen die in eerdere cursussen aan bod kwamen.

De opleidingsstructuur ziet er als volgt uit:

  • Niveau 1 Opleiding tot het Van der Wal-diploma
  • Niveau 2 Opleiding tot het Wiersma-diploma
  • Niveau 3 Opleiding tot het Sijbrands-diploma
  • Niveau 4 Opleiding tot het Roozenburg-diploma
  • Niveau 5 Opleiding tot het Springer-diploma
  • Niveau 6 Opleiding tot het Hoogland-diploma

Behalve het Van der Wal-diploma kan elk diploma in twee stappen - wit en zwart - gehaald worden. Halverwege elk niveau kan het betreffende diploma als wit behaald worden, het tweede gedeelte wordt als diploma zwart behaald. De examens voor het Van der Wal-diploma, het Wiersma-diploma en het Sijbrands-dipolma kunnen door de jeugdleider zelf worden afgenomen. Alle examens worden door de KNDB samengesteld en worden op een correcte wijze afgenomen. De hogere examens worden door de provinciale diplomaconsul afgenomen.

wiersma diploma

1. Van der Wal-diploma

Vereist: kennis van de spelregels; de eerste eenvoudige principes van combineren, planmatig spelen en opbouwen.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 1: Opleiding tot het Van der Wal-diploma. Extra oefenmateriaal: T. van der Let: serie Damwerkboeken en P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel beginners.
Opleidingsduur: twaalf lessen van een uur.

2. Wiersma-diploma

Vereist: noteren; kennis van basisbegrippen als combinaties, formaties, vastzetten, slagkeus, plakker, meerslag, vrije zet; eenvoudige eindspelkennis; de eerste aanzetten tot partijspel.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 2: Opleiding tot het Wiersma-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 2; P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel 1 en 2 en Eindspel 1.
Opleidingsduur: veertig lessen van een uur.

3. Sijbrands-diploma

Vereist: verdiepte kennis van de basisbegrippen; standaardcombinaties; dwangzet; lokzet; offer; eindspel; positiespel.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 3: Opleiding tot het Sijbrands-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 3; P. Bergsma: Leer spelenderwijs dammen, deel 2 en 3 en Eindspel 2.
Opleidingsduur: veertig lessen van een uur.

4. Roozenburg-diploma

Vereist: kennis van centrumspel; opsluitingsvormen; openingen; klassiek; flankaanval; Roozenburg-opstelling; eindspel; combinaties in deze genres.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 4: Opleiding tot het
Roozenburg-diploma. Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 4; T. van der Let: Oefenopgaven D, E en F.
Opleidingsduur: tien thema's van elk vier uur.

5. Springer-diploma

Vereist: kennis van aanvalsklassiek; Hoogland-aanval; omsingelen; opbouwen; korte-vleugelopsluiting; openingen; eindspel en partijvoorbereiding; combinaties in deze genres.
Opleidingsmateriaal: trainingsmateriaal KNDB-opleidingen niveau 5: Opleiding tot het Springerdiploma.
Extra oefenmateriaal: Werkboek niveau 5.
Opleidingsduur: tien thema's van elk vier uur.

6. Hoogland-diploma

Vereist: kennis van specifieke onderwerpen.
Opleidingsmateriaal: lesmateriaal KNDB-opleidingen niveau 6: Opleiding tot het Hoogland-diploma.
Per onderwerp wordt een module samengesteld. Een aantal behaalde modules samen geven recht op het diploma.
Opleidingsduur: vier uur per module.