Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein

Corona-functonarissen

Cees Westland en Ton Vink hebben zich aangemeld als coronafunctionaris!
Helemaal top, daar zijn we superblij mee! Afgesproken is dat zij samen de functie zullen uitoefenen en we Ton opgeven als aanspreekpunt voor de KNDB (omdat Cees tot eind oktober nog op de camping zit en Ton bij de zaterdag wedstrijden aanwezig zal zijn). De Corona functionarisrol is niet beperkt tot de KNDB wedstrijden maar geldt voor al onze activiteiten waar contact dammen of training plaats vindt. Dus in het bijzonder ook voor onze interne competitie.
De belangrijkste regels waaraan ieder zich heeft te houden staan beschreven in het “Protocol Verantwoord Dammen” welke als bijlage bij deze email is bijgevoegd. Mijn verzoek aan alle leden is om deze thuis voor de eerste damavond door te lezen.

protocol verantwoord dammen